Een grote, zo compleet mogelijke bloemlezing van Rotterdamse poëzie, zowel oud als nieuw.

Zou men ons nu meê niet hooren,

Zou men ons nu meê niet hooren

Door een lieflyk maetgezang,

Nu de Heilant is geboren?

Wat vertoeven wy dus lang

Na te volgen 's hemels koren?

Kaetst een rots de stem weérom,

Zouden wy, zouden wy dan wezen stom?

Neen, 't voegt ons die hemellmgen,

Die ons zyn geboorte zingen,

Na te volgen, dat de lof

Opstyg tot in 's hemels hof,

Aerde en lucht daer van gewagen.

Eer zy Godt, die welbehagen,

In ons, arme schepslen, heeft:

En den vrede op d'aerde geeft.

Heft nogh aen een' hooger toon,

Dat die klinke voor zyn' troon,

Daer hy eeuwig is gezeten,

Boven reik van 't sterflyk oog.

Eer zy Gode in 't ongemeten

En het onbegryplyk hoog.

Zingt en speelt, verdubbelt weér,

Zingt en speelt, verdubbelt weér:

Gode alleen, Gode alleen de lof en eer.

Gode alleen, Gode alleen de lof en eer.

Joost van Geel

20 October 1631, Rotterdam – 31 December 1698, Rotterdam

Joost van Geel was een Nederlands kunstschilder, zakenman en dichter.


lees meer over Joost van Geel

A
1981
3 gedichten
1934 - 30 Sep 2021
3 gedichten
B
12 Oct 1990
3 gedichten
13 Jan 1964
3 gedichten
25 Nov 1975
3 gedichten
2 May 1932
3 gedichten
27 Jul 1945
3 gedichten
31 Jan 1905 - 13 Aug 1960
3 gedichten
1976
3 gedichten
4 Sep 1976
3 gedichten
17 Jan 1928 - 20 Apr 2019
3 gedichten
1993
3 gedichten
1984
3 gedichten
12 Mar 1977
3 gedichten
C
2 Feb 1908 - 11 Mar 1985
3 gedichten
D
12 Nov 1975
3 gedichten
24 Nov 1944 - 19 Dec 2019
4 gedichten
6 Feb 1636 - 6 May 1684
3 gedichten
1952
3 gedichten
F
18 Sep 1952 - 24 Jun 2002
3 gedichten
G
20 Oct 1631 - 31 Dec 1698
2 gedichten
14 Jul 1936
3 gedichten
18 May 1995
2 gedichten
9 Feb 1884 - 27 Oct 1958
3 gedichten
28 Aug 1973
3 gedichten
H
27 Aug 1947 - 16 Sep 2000
3 gedichten
1958
3 gedichten
I
24 Mar 1891 - 23 Oct 1970
2 gedichten
K
9 Jul 1984
3 gedichten

3 gedichten
1979
3 gedichten
1941 - 17 Nov 2004
3 gedichten
27 Jul 1984
3 gedichten
1993
3 gedichten
26 Feb 1942
3 gedichten
6 Jan 1946
3 gedichten
30 Dec 1957
3 gedichten
9 May 1946
3 gedichten
L
12 Mar 1973
3 gedichten
26 Jan 1977
3 gedichten
11 May 1865 - 21 Jun 1925
3 gedichten
23 Sep 1941 - 7 Oct 2006
3 gedichten
28 Aug 1950
3 gedichten
M
1982
3 gedichten
1947
3 gedichten
N
5 Aug 1977
1 gedicht
28 Jan 1974
2 gedichten
9 Sep 1964
3 gedichten
O
12 Jan 1963
3 gedichten
1988
4 gedichten
P
16 Jan 1980
3 gedichten
1951
3 gedichten
R
12 Dec 1660 - 13 Jan 1702
1 gedicht
1951
3 gedichten
2 Feb 1931
3 gedichten
1991
3 gedichten
1954
3 gedichten
1 Jun 1955
3 gedichten
S
1986
3 gedichten
22 Sep 1935
2 gedichten
1975
3 gedichten
20 Jun 1702 - 25 Apr 1753
3 gedichten
15 Feb 1976
3 gedichten
23 Oct 1869 - 3 Mar 1945
3 gedichten
26 Apr 1953
3 gedichten
25 Oct 1961
3 gedichten
16 Feb 1963
3 gedichten
T
1 Feb 1945
3 gedichten
12 Jul 1959
3 gedichten
24 Sep 1780 - 21 Oct 1856
3 gedichten
U
1962
3 gedichten
V
26 Aug 1935 - 18 Mar 1992
3 gedichten
1955
3 gedichten
1947
3 gedichten
31 Dec 1958
4 gedichten
1974
3 gedichten
19 Jul 1954 - 7 Aug 1999
3 gedichten
21 Aug 1958
3 gedichten
11 Mar 1936 - 19 Feb 2016
4 gedichten
1 May 1973
3 gedichten
13 Jul 1944
3 gedichten
1963
3 gedichten
W
1947
3 gedichten
1943
3 gedichten
15 Oct 1932 - 14 Apr 1977
1 gedicht
1986
3 gedichten
23 Nov 1987
3 gedichten
20 Dec 1963
3 gedichten
Z
1610 - 1 Apr 1663
3 gedichten
1968
3 gedichten