Joost van Geel

Joost van Geel

20 oktober 1631, Rotterdam – 31 december 1698, Rotterdam

Joost van Geel was een Nederlands kunstschilder, zakenman en dichter.


Hij was opgeleid tot handelaar maar werd als dichter en schilder bekend. Van Geel maakte in zijn jeugd reizen door Frankrijk, Duitsland en Engeland om zijn schilderkunst te verbeteren. 

 

Enkele van de gedichten die Van Geel schreef, zijn tijdens zijn leven los uitgegeven. Zijn gedichten ijn religieus van aard. Zijn vriend, stadgenoot en kerkelijk geestverwant, Cornelis van Arckel, gaf na de dood van van Geel in 1724 zijn verzamelde gedichten uit.


 

Zou men ons nu meê niet hooren,

Zou men ons nu meê niet hooren

Door een lieflyk maetgezang,

Nu de Heilant is geboren?

Wat vertoeven wy dus lang

Na te volgen 's hemels koren?

Kaetst een rots de stem weérom,

Zouden wy, zouden wy dan wezen stom?

Neen, 't voegt ons die hemellmgen,

Die ons zyn geboorte zingen,

Na te volgen, dat de lof

Opstyg tot in 's hemels hof,

Aerde en lucht daer van gewagen.

Eer zy Godt, die welbehagen,

In ons, arme schepslen, heeft:

En den vrede op d'aerde geeft.

Heft nogh aen een' hooger toon,

Dat die klinke voor zyn' troon,

Daer hy eeuwig is gezeten,

Boven reik van 't sterflyk oog.

Eer zy Gode in 't ongemeten

En het onbegryplyk hoog.

Zingt en speelt, verdubbelt weér,

Zingt en speelt, verdubbelt weér:

Gode alleen, Gode alleen de lof en eer.

Gode alleen, Gode alleen de lof en eer.

Aen myne zuster Barbara van Wetteren, op haar verjaren den 10 September 1680

Veeltyts vereert men jeugdigh kruit,

Den genen, die op nieus verjaren:

Waer meê men mogelyk beduit,

Dat 's levenstyt zoo is vervaren:

En als een bloemtje ras vergaen.

O zaligh, die naer beter staen!

 

Naer beter staen, door ware deugt,

Waer door 't alleenlyk is 't erlangen;

En ondertusschen zigh verheugt;

In 't gene dat men heeft ontfangen:

Want hier in, en in 't rein gemoet,

Bestaet op aerde 't hoogste goet.

 

Ontfangt dan, zuster, van myn mont,

ln plaets van licht verwelkbare bloemen,

Dit tot een wensch uit 's herten gront,

Want grooter goet is niet te noemen.

Maer wat? dat gy zoo lang dus leeft,

Dat Godt u 't eeuwigh leven geeft.

 

Een jeugdigh leven zonder pyn;

Een vreugdigh, dat поit zal verdrieten;

Daer m' eindeloos by Godt zal zyn,

En zyne zaligheit genieten;

О, wierd ons bloemtje dus geplukt,

Wat wierdt het zaligh afgerukt?

A
1983
3 gedichten
1981
3 gedichten
1934 - 30 sep 2021
3 gedichten
B
12 okt 1990
3 gedichten
13 jan 1964
3 gedichten
25 nov 1975
3 gedichten
2 mei 1932
3 gedichten
27 jul 1945
3 gedichten
31 jan 1905 - 13 aug 1960
3 gedichten
1976
3 gedichten
4 sep 1976
3 gedichten
17 jan 1928 - 20 apr 2019
3 gedichten
1993
3 gedichten
1984
3 gedichten
13 apr 1957 - 7 apr 2003
3 gedichten
12 maa 1977
3 gedichten
C
2 feb 1908 - 11 maa 1985
3 gedichten
D
12 nov 1975
3 gedichten
24 nov 1944 - 19 dec 2019
4 gedichten
6 feb 1636 - 6 mei 1684
3 gedichten
1952
3 gedichten
E
12 sep 1943 - 8 nov 2018
F
18 sep 1952 - 24 jun 2002
3 gedichten
G
20 okt 1631 - 31 dec 1698
2 gedichten
14 jul 1936
3 gedichten
18 mei 1995
2 gedichten
15 aug 1951
3 gedichten
9 feb 1884 - 27 okt 1958
3 gedichten
28 aug 1973
3 gedichten
H
27 aug 1947 - 16 sep 2000
3 gedichten
1958
3 gedichten
I
24 maa 1891 - 23 okt 1970
2 gedichten
K
9 jul 1984
3 gedichten

3 gedichten
1979
3 gedichten
1941 - 17 nov 2004
3 gedichten
27 jul 1984
3 gedichten
21 feb 1953
3 gedichten
1993
3 gedichten
26 feb 1942
3 gedichten
6 jan 1946
3 gedichten
30 dec 1957
3 gedichten
9 mei 1946
3 gedichten
13 jan 1964
3 gedichten
L
12 maa 1973
3 gedichten
26 jan 1977
3 gedichten
11 mei 1865 - 21 jun 1925
3 gedichten
23 sep 1941 - 7 okt 2006
3 gedichten
28 aug 1950
3 gedichten
6 mei 1944 - 27 dec 1990
1990
3 gedichten
M
1982
3 gedichten
1947
3 gedichten
28 aug 1937 - 12 jan 2007
N
5 aug 1977
1 gedicht
28 jan 1974
2 gedichten
9 sep 1964
3 gedichten
O
12 jan 1963
3 gedichten
1988
4 gedichten
26 mei 1943
3 gedichten
P
16 jan 1980
3 gedichten
1951
3 gedichten
R
12 dec 1660 - 13 jan 1702
1 gedicht
1951
3 gedichten
2 feb 1931 - 21 nov 2023
3 gedichten
1991
3 gedichten
1954
3 gedichten
1 jun 1955
3 gedichten
S
1986
3 gedichten
22 sep 1935 - 25 jun 2020
2 gedichten
1981
2 gedichten
1975
3 gedichten
20 jun 1702 - 25 apr 1753
3 gedichten
15 feb 1976
3 gedichten
23 okt 1869 - 3 maa 1945
3 gedichten
26 apr 1953
3 gedichten
25 okt 1961
3 gedichten
16 feb 1963
3 gedichten
T
1 feb 1945
3 gedichten
12 jul 1959
3 gedichten
24 sep 1780 - 21 okt 1856
3 gedichten
2 feb 1967
3 gedichten
30 okt 1985
3 gedichten
U
1962
3 gedichten
V
26 aug 1935 - 18 maa 1992
3 gedichten
1955
3 gedichten
1947
3 gedichten
31 dec 1958
4 gedichten
1974
3 gedichten
19 jul 1954 - 7 aug 1999
3 gedichten
21 aug 1958
3 gedichten
11 maa 1936 - 19 feb 2016
4 gedichten
1 mei 1973
3 gedichten
13 jul 1944
3 gedichten
1963
3 gedichten
W
1947
3 gedichten
1943
3 gedichten
15 okt 1932 - 14 apr 1977
1 gedicht
1986
3 gedichten
23 nov 1987
3 gedichten
20 dec 1963
3 gedichten
Z
1610 - 1 apr 1663
3 gedichten
1968
3 gedichten