Peter de Groot
Peter de Groot
foto: Peter de Groot

Peter de Groot

28 augustus 1973, Oud-Beijerland

Peter de Groot werd op 28 augustus 1973 in Oud-Beijerland geboren. De Groot groeide op en werd dichter, aforist en hoofdredacteur van Krakatau; 'tijdschrift tegen alles, omdat niets beter is'. Hij publiceerde gedichten en aforismen in o.a. Passionate, Krakatau, Renaissance, Tirade, Het Nieuwsblad van het Noorden (heet nu Dagblad van het Noorden), de Rottend Staal Nieuwsbrief en in diverse bloemlezingen zoals bijvoorbeeld Vanuit de lucht, Dichters voor Vrede en Kutgedichten. 

In 2005 verscheen de debuutbundel van De Groot 'een nieuwe god I de nieuwe regels'.

In 2014 verscheen 'Schertsvertoning', een samenwerkingsverband waarbij 23 kunstenaars werk hebben gemaakt bij aforismen van De Groot.

te zien geen profeet

dat zij niet iedereen

een hand geven

maakt mij niets uit

 

doe het zelf nooit

uit principe hypocriet gedrag

vertrouw niemand

 

één uitzondering

 

je moet eens weten welke

hand mijn anus veegt

 

daar hoeven geen lachers op

negen zo ver ik weet

het getal negen heeft met duisternis te maken
en het staat ook voor slang
of baarmoeder.

een moeder draagt het kind 9 maanden
in de baarmoeder.

toen jezus aan het kruis hing werd het
tot het negende uur donker.

in de joodse geschiedenis zijn veel rampen
op de negende van de maand gebeurd.

toch is het getal negen,
omdat negen het kwadraat van 3 is,
een gunstig getal.

in het oude egypte bestonden de godengroepen uit negen
en in het oude china speelde het een belangrijke rol in de itjing
en in het boek der riten waarin sprake is van negen ceremoniën.

shogi wordt gespeeld
op een negen bij negen bord
met blanco velden.

ieder getal waarvan de cijfersom negen is,
is zelf deelbaar door negen.

bijvoorbeeld: tweeduizendachthonderdzeventien is deelbaar door negen,
omdat de cijfersom negen is

(twee plus acht plus één plus zeven is achttien en één plus acht is
negen).

dit heet ook wel de negenproef.

negen is het kleinste kaprekargetal, omdat tweeënnegentig is
eenentachtig en acht plus één is negen.
het is een motzkingetal.

als negen omgedraaid wordt, wordt het een zes.

negen is een hoofdtelwoord.

de negen basisgetallen maken deel uit van een cyclus die voortkomt uit
het oneigenlijke getal nul.
het symbool daarvan is niet zonder reden de cirkel: symbool voor het al,
voor het oneindige zonder begin noch einde.

negen is dan ook het getal van sublimering, veredeling en loutering
waardoor verfijnde zielenkrachten worden vrijgemaakt.
die zetten ons aan om vol vertrouwen en overgave te streven naar
niet-stoffelijke en dus geestelijke vervulling.

de uitdrukking daarvan ligt in de droom van perfectie
en het streven naar het ideaal,
wat dat ook voor iemand mag betekenen:
het ideaal van een rechtvaardige wereld,
een leefbaar milieu of non-discriminatie,
de ideale affectieve relatie,
de ideale baan,
omstandigheden,
enzovoorts.

het terugkeren naar de bron houdt echter ook een afscheid in,
een loslaten van dierbare zaken die niettemin hun tijd hebben gehad
(dit facet komt duidelijk in de tijd naar voren om de negen jaar, elk
negende jaar dus).

het enneagram zal je helpen om hier meer inzicht in te verkrijgen.

uitgangspunt is, dat iedere mens uniek is,
maar ook dat iedereen in hoofdzaak
tot een van de negen
persoonlijkheidstype behoort.

(ennea betekent negen)

de negen werelden vormen een concept
dat je regelmatig tegenkomt als je je bezig houdt
met de noordse mythologie.

het getal negen komt dus niet voort uit een diep inzicht in de mens
maar uit het symbool van het enneagram zelf.

bij de vermenigvuldiging van het getal negen
met een ander getal is de som van de uitkomst
van de twee getallen weer negen.

het getal van het beest is zeshonderdzesenzestig

(openbaring van johannes),

zeshonderdzesenzestig is samen achttien/negen

en negen is de meest krachtige creatieve energie.

mars is de planeet van negen.


n.b.: wat de kruisridders de eerste negen jaar van hun bestaan in
jeruzalem hebben gedaan is nooit geheel duidelijk geworden.

ik ben

wie ik

zijn zou

als ik

jou was

A
1981
3 gedichten
1934 - 30 sep 2021
3 gedichten
B
12 okt 1990
3 gedichten
13 jan 1964
3 gedichten
25 nov 1975
3 gedichten
2 mei 1932
3 gedichten
27 jul 1945
3 gedichten
31 jan 1905 - 13 aug 1960
3 gedichten
1976
3 gedichten
4 sep 1976
3 gedichten
17 jan 1928 - 20 apr 2019
3 gedichten
1993
3 gedichten
1984
3 gedichten
12 maa 1977
3 gedichten
C
2 feb 1908 - 11 maa 1985
3 gedichten
D
12 nov 1975
3 gedichten
24 nov 1944 - 19 dec 2019
4 gedichten
6 feb 1636 - 6 mei 1684
3 gedichten
1952
3 gedichten
F
18 sep 1952 - 24 jun 2002
3 gedichten
G
20 okt 1631 - 31 dec 1698
2 gedichten
14 jul 1936
3 gedichten
18 mei 1995
2 gedichten
9 feb 1884 - 27 okt 1958
3 gedichten
28 aug 1973
3 gedichten
H
27 aug 1947 - 16 sep 2000
3 gedichten
1958
3 gedichten
I
24 maa 1891 - 23 okt 1970
2 gedichten
K
9 jul 1984
3 gedichten

3 gedichten
1979
3 gedichten
1941 - 17 nov 2004
3 gedichten
27 jul 1984
3 gedichten
1993
3 gedichten
26 feb 1942
3 gedichten
6 jan 1946
3 gedichten
30 dec 1957
3 gedichten
9 mei 1946
3 gedichten
L
12 maa 1973
3 gedichten
26 jan 1977
3 gedichten
11 mei 1865 - 21 jun 1925
3 gedichten
23 sep 1941 - 7 okt 2006
3 gedichten
28 aug 1950
3 gedichten
1990
3 gedichten
M
1982
3 gedichten
1947
3 gedichten
N
5 aug 1977
1 gedicht
28 jan 1974
2 gedichten
9 sep 1964
3 gedichten
O
12 jan 1963
3 gedichten
1988
4 gedichten
26 mei 1943
3 gedichten
P
16 jan 1980
3 gedichten
1951
3 gedichten
R
12 dec 1660 - 13 jan 1702
1 gedicht
1951
3 gedichten
2 feb 1931
3 gedichten
1991
3 gedichten
1954
3 gedichten
1 jun 1955
3 gedichten
S
1986
3 gedichten
22 sep 1935
2 gedichten
1975
3 gedichten
20 jun 1702 - 25 apr 1753
3 gedichten
15 feb 1976
3 gedichten
23 okt 1869 - 3 maa 1945
3 gedichten
26 apr 1953
3 gedichten
25 okt 1961
3 gedichten
16 feb 1963
3 gedichten
T
1 feb 1945
3 gedichten
12 jul 1959
3 gedichten
24 sep 1780 - 21 okt 1856
3 gedichten
U
1962
3 gedichten
V
26 aug 1935 - 18 maa 1992
3 gedichten
1955
3 gedichten
1947
3 gedichten
31 dec 1958
4 gedichten
1974
3 gedichten
19 jul 1954 - 7 aug 1999
3 gedichten
21 aug 1958
3 gedichten
11 maa 1936 - 19 feb 2016
4 gedichten
1 mei 1973
3 gedichten
13 jul 1944
3 gedichten
1963
3 gedichten
W
1947
3 gedichten
1943
3 gedichten
15 okt 1932 - 14 apr 1977
1 gedicht
1986
3 gedichten
23 nov 1987
3 gedichten
20 dec 1963
3 gedichten
Z
1610 - 1 apr 1663
3 gedichten
1968
3 gedichten